Om løbet 2020

Holbæk-løbet er aflyst i 2020.

8. april 2020: Pga. usikkerhed om hvorvidt Danmark vil være åbnet for arrangementer i starten af juni måned, har vi desværre set os nødsaget til at aflyse 2020-udgaven af Holbækløbet. Til gengæld har vi datoen på plads for 2021: Lørdag den 5. juni (Grundlovsdag). Ca. en måned før løbets afholdelse udsendes invitation pr. e-mail til modtagerne af Holbækløbets nyhedsbrev.

På gensyn i 2021!

——

Møde- og startsted: Alléen bag Skt. Nikolai Kirke i Holbæk. Bilerne starter i nummerorden.

Mødetid: Senest kl. 9.00. Herefter udlevering af deltagernumre etc. og fælles morgenmad og briefing i Holbæk Museums museumsgård.

Start: Første bil sendes af sted fra pladsen foran Skt. Nikolai Kirke kl. 10.00.

Løbet: Ruten er max. 100 km. Undervejs er der 4 poster med opgaver som skal løses.

Frokost: Indeholdt i deltagerprisen. Indtages et sted på ruten.

Mål: Ved Skt. Nikolai Kirke. Parkering i alléen bagved kirken.

Præmieoverrækkelse: Deltagerne forventes retur senest kl. 15.00, og ca. 15.30 er der præmieoverrækkelse i de forskellige discipliner.

Arrangør: Holbækløbet ved løbsleder Henrik Kjær.

Max. deltagerantal er 100 køretøjer. Tilmelding er først accepteret, når betaling er modtaget.

Multifoto2